مراکز داده (DATA CENTER)

دیتاسنترها امروز تبدیل به قلب تپنده سازمان‌ها شده‌اند در این زمان شرکت گسترش ارتباطات زیر ساخت غدیر تصمیم گرفت جهت ارتقاء توانایی و بهبود نیازهای سازمان‌ها و شرکت‌ها در این زمینه ورود کند و درزمینهٔ- سیستم شبکه:- تجهیزات شبکه مانند سوییچ‌ها، مسیریاب‌ها تجهیزات امنیتی مانند دیواره‌های آتش، IDSها و IPSها، ضدویروس‌ها و سایر سامانه‌های امنیت شبکه، سیستم مدیریت و پایش شبکه، سرویس گرها، شامل انواع سرورها و برنامه‌های موردنیاز آن‌ها، تجهیزات غیرفعال شبکه، سیستم کابل‌کشی و مدیریت کابل‌ها، چینش و آرایش محیط داخلی مرکز داده به ارائه خدمات بپردازد.